Kalite Yönetim Politikası

 

Firmamızın tüm birimlerinde Entegre Yönetim Sisteminin şartlarına (TS-EN-ISO 9001, TS 18001, TSE K 118) uygun
olarak sistemimizi sürdürmek ve sürekli iyileştirmek, sektörümüze uygun Ulusal mevzuat ve Uluslararası
standartlara uygun olarak çalışmayı,

Sektörde lider olma imajını korumak ve çalışanlarımızın katılımı ile üretim ve hizmette kaliteyi sağlamayı,

Müşteri tatmini ve isteği doğrultusunda, standartlara uygun ürünü gerçekleştirmek ve zamanında teslim etmek, müşteri
memnuniyetini sürekli kılmayı,

Çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını yükselterek, çalışma ortamı ve şartlarını sağlıklı ve emniyetli hale getirmeyi,

Çalışanlarımızın eğitimini sürekli hale getirmek, eğitim planları düzenlemek ve tüm personelin katılımını sağlamayı,

İSG Mevzuatını etkin şekilde sağlamak için araç ve gereçleriyle, çalışanların kontrol ve denetimini etkin biçimde
yapmak, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeyi,taahhüt ederiz.