İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

» Stratejimiz ve yıllık planlar doğrultusunda mevcut ve gelecekteki ihtiyaçların karşılanması
» Performans yönetim sistemiyle bireysel gelişimin takip edilmesi ve geliştirilmesinin sağlanması
» Çalışanların potansiyellerinin, beceri ve bilgi birikimlerinin kullanılması için ortam – olanak yaratılması ve eğitimlerle geliştirilmesi
» İnsana verdiğimiz önemin göstergesi olarak çalışanların şirkete bağlılığının, verimliliğinin, motivasyonunun ve mutluluğunun temin edildiği güvenli bir çalışma ortamının sağlanması,
» Şirketin gelecekte ihtiyaç duyacağı pozisyonlar ve yönetim kademeleri için şirket içinden çalışanların yetiştirilmesi
» Açılan yeni pozisyonlar için öncelikli olarak mevcut personelin tercih edilmesi
» İşe alımlarda ve İK uygulamalarında fırsat eşitliği ilkesinin göz önünde bulundurulması
» Çalışanlarımızla iletişimde şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlenmesi
» Çalışanlara maddi ve manevi yönden destek vererek haklarının korunması
» Ekip çalışmalarının desteklenmesi ve bu çalışmaların sürekliliğinin sağlanması için ortam oluşturulması
» Takdir tanıma sistemlerini kurarak çalışanların tanınması