SİNTA BETON TRAVERS www.sintaprefabrik.com

Firmamız 1999 yılında, ürettiği prekast elemanların yanısıra, yapılan ilave yatırım sonucu Türkiye için bir ilke imza daha atmış ve "öngermeli beton travers" imalatına başlamıştır.

Travers tesisimiz Bursa Organize Sanayi Bölgesinde 16.650 m2 kapalı alanda kurulmuş olup; bu proje ilk öncelikle Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Bursa Hafif Raylı Sistem inşaatı ile ilgili beton traverslerin üretimi tamamlanmıştır. Ayrıca son yıllarda ülkemizde hızla gelişen hafif raylı sistem ile taşımacılık faaliyetleri diğer illerimizde de yaygınlaşacağından, yapılan imalatların buralarda kullanıması hedef alınmıştır. Daha önce Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerimizde kurulan hafif raylı sistemlerde kullanılmış olan beton traversler yurtdışından ithal yoluyla temin edilirken, bu konudaki boşluk firmamız tarafından doldurulmuştur.

Böylelikle döviz konusunda darboğazda olan ülkemiz ekonomisine de büyük katkı sağlanmıştır. Yapılan imalat hafif raylı sistemlerde kullanıldığı gibi aynı zamanda demiryolu taşımacılığında da kullanılabilecektir. 

Öteden beri demiryolu taşımacılığında ahşap olarak kullanılan traversler yüzünden doğaya ve yeşile verilen zararlarda bu yatırımımızla azaltılacaktır.
Beton traversler öngermeli sistem ile tamamen otomatik makinalar tarafından yapılmaktadır.

Yıllık olarak 100.000 adetlik bir kapasite mevcut olmakla birlikte ilave ekipmanlarla bu kapasitenin ikiye, üçe katlanması mümkündür. Üretimden çıkan traversler buhar kürüne tabi tutulmaktadır.

Böylelikle istenilen dayanımlara rahatlıkla erişebilmektedir. Ayrıca üretimin her aşamasında kullanılan malzemeler ve yapılan imalatlar beton test laboratuvarımızda teste tabi tutularak kaliteden ödün verilmemektedir.